Sunday, May 22, 2011

7 Pernyataan Positif Sekolah


· Kami memiliki pelajar yang boleh dibanggakan.

· Kami memiliki suasana dan persekitaran sekolah yang amat istimewa.

· Kami memiliki guru-guru dan staf sokongan yang komited dan mesra.

· Kami mengutamakan masa dan produktiviti.

· Kami memanfaatkan informasi, komunikasi dan teknologi.

· Kami melaksanakan pelbagai program yang efektif dan bermakna.

· Kami memiliki barisan pengurusan yang hebat dan kreatif.