Sunday, May 22, 2011

Budaya Sekolah


· Perkongsian Misi dan Visi Sekolah

· Penekanan kepada budaya kecemerlangan dalam semua bidang

· Peningkatan daya kreativiti dan inovasi

· Perancangan strategik sekolah

· Penetapan Key Performances Indicator (KPI)

· Budaya Kerja Berpasukan

· Penekanan kepada ‘ out-put based and quality based’

· Ekspektasi yang tinggi dan cakna terhadap kecemerlangan
  pelajar , ‘Murid didahulukan Pencapaian diutamakan’.

· Menepati masa dalam tugas.

· Persekitaran yang ceria memberi keseronokan bekerja.