Sunday, May 22, 2011

Pelan Strategik Kemajuan Sekolah


Pengurusan dan Pentadbiran
Penetapan KPI
Kecekapan dalam mengurus kewangan
Perjumpaan bulanan
( KEMANDIRAN )
Pembangunan staf
Pemaufakatan Sekolah – Komuniti ; memasyarakatkan guru,  menggurukan ibu bapa.
Learning of organization

Ko-Akaedemik
Pelan Transformasi Kecemerlangan Akademik
 ( PETA )
Program RAPID
Penetapan Key Performances Indicator / KPI
Program LINUS
Program PKKIBP
Program Pra Sekolah
Program Ko – Kurikulum
Post mortem OTI
Pemantauan kemajuan dan menjangkakan kemajuan 
pelajar
Satu Kursus Profesionalisme Satu Panitia Mata Pelajaran
Satu Kajian Tindakan Satu Panitia Mata Pelajaran
Satu Matapelajaran Satu Kelas Tambahan (Thn. 5 shj.)

Hal Ehwal Murid
Pengurusan Agihan Bantuan pelajar
Program Cahaya Iman / PCI
Program Bulan Disiplin
Program Bulan Membaca dan NILAM
Perkhemahan Ibadat dan Bestari Solat

Ko-Kurikulum
Bitara Permainan
Perkhemahan Badan Beruniform
Sukan Tara dan Sukan Tahunan Sekolah
Program 1 Sukan  1 Murid
Sistem Rumah Sukan